Algemene voorwaarden Babies and Kids

Gedeponeerd bij KvK te Enschede

Babies and Kids

Oldenzaalsestraat 152-156

7514 DV ENSCHEDE

 

Telefoonnummer: 0031 (0) 53 428 86 88

Fax nummer: 0031 (0) 53 432 14 45

E-mailadres: info@babiesandkids.nl

Kamer van Koophandel: 08102343

BTW-nummer: NL171766593 B02

Rekeningnummer: 14 72 20 270 te Rabobank Enschede

Bic Code: RABONL2U

IBAN Code: NL 89 RABO 014 72 20 270

Babies and Kids


Babiesandkids.nl is een online winkel in merkkleding voor baby's en kinderen, die via www.babiesandkids.nl en www.babiesandkids.eu bezocht kan worden.
 

Overeenkomsten


Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod op onze website door de klant. Babies and Kids is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 

Prijzen


De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Bij bestellingen boven de 25,00 betaalt u geen verzendkosten binnen Nederland .Bij bestellingen onder de 25euro betaalt u 3,95 verzendkosten binnen Nederland. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Een overzicht van de verzendkosten per land vindt u hieronder;

Babies and Kids kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.Betalingen
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:iDeal:

Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.Direct en online door middel van creditcard (Eurocard, Visa,). 

Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard berekenen wij geen extra kosten.Direct en online door middel van een betaling met een cadeau- of tegoedbon 

uitgegeven door babies and kids. Een waarde- of tegoedbon van babies and kids is overdraagbaar en onbeperkt geldig. Een tegoedbon wordt online verzilverd, zodat de koper direct weet of de betaling wordt goedgekeurd.

Betaling vooruit per bank of giroIn geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door babies and kids te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

De klant geeft babies and kids toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van babies and kids

 
Levering


Babies and Kids streeft ernaar om bestellingen die op voorraad zijn binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Babies and Kids echter niet verplicht.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Babies and Kids zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

AfwijkingenAfwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan babies and kids verschuldigd is, heeft voldaan.


Retourneren van artikelen
Mocht een artikel niet aan uw verwachting voldoen of de maat niet juist zijn, dan kan deze geretourneerd of geruild worden binnen 7 werkdagen

 

LET OP !!

Artikelen, die u via www.babiesandkids.nl heeft gekocht, kunnen worden geruild en/of retour genomen, onder de volgende voorwaarden;

  • U dient deze artikelen per email aan te melden bij info@babiesandkids.nl voor retourzending onder vermelding van uw naam adres en woonplaats en uw   ordernummer. Vermeld ook uw rekeningnummer waar we uw aankoopbedrag op terug mogen storten. Let aub op de juiste tenaamstelling van uw bankrekeningnummer, met name bij oude Postbanknummers. Graag even in het kort vermelden waarom u het wilt retourneren. Binnen 2 weken storten wij uw aankoopbedrag weer terug.
  • De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.
  • De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn.

 

Artikelen die speciaal voor u zijn besteld kunnen ook niet geruild worden;

 

Babies and Kids accepteert uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn. Zendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste frankering van uw pakket, uw pakket kunt u retour zenden aan het adres wat bovenaan vermeld staat. Niet gefrankeerde zendingen worden nimmer geaccepteerd !

Klachten

Babies and Kids doet haar uiterste best om alle artikelen te controleren, mocht evenwel een artikel manco's vertonen of heeft u een andere klacht, vernemen we dit graag z.s.m. per mail aan info@babiesandkids.nl U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.

Annuleren

U kunt uw gehele order kosteloos annuleren, mits uw verzending nog niet is verstuurd, binnen 24 uur nadat u heeft besteld via een mailtje naar info@babiesandkids.nlmet vermelding van het ordernummer. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Babies and Kids restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, 

Garantie

Babies and Kids geeft op alle kleding en schoenen garantie welke u indekt voor fouten in het product die bij normaal gebruik tot problemen leiden. Echter wij raden u aan om op voorhand rekening te houden met het feit dat kleding en schoenen bij verkeerd gebruik en/of wassen snel klachten zullen geven welke niet onder de garantie vallen. Kinderen zijn speels, ze kruipen en klimmen en trekken aan kleding tijdens het spelen waartegen niet alle kleding en schoenen even goed bestand zijn. Ritsen en knopen zijn dusdanig gevoelig dat deze op voorhand zijn uitgesloten van garantie tenzij sprake is van een fabricagefout wat direct na ingebruikname zal blijken.

Een redelijke verwachting is dat kleding een seizoen lang meegaat bij normaal gebruik, waarbij er draagsporen zullen optreden naarmate de tijd verstrijkt. Een relatief duurder artikel betekent niet dat het per definitie langer meegaat. De prijs van een artikel wordt bepaald door de exclusiviteit van het artikel, het ontwerp en de materialen. Duurdere materialen zijn niet altijd steviger.

 

Extra service

Babies and Kids biedt haar klanten de mogelijkheid artikelen die niet (meer) op voorraad zijn aan te vragen. Indien het betreffende artikel kan worden nabesteld zal dit na betaling gebeuren zonder extra kosten. Let wel op dat de speciaal voor u nabestelde artikelen niet meer geruild of geretourneerd kunnen worden.

 

Cadeau service

Babies and Kids biedt verder de mogelijkheid aan haar klanten om de bestelling naar iemand anders te laten opsturen die u wilt verrassen. U dient hiervoor bij het bestellen een opmerking te plaatsen met daarin de gegevens van de persoon waar het naartoe gestuurd dient te worden en eventuele tekst voor op een kaartje. Babies and Kids zorgt dat het een leuk cadeautje wordt met een kaartje waarop uw naam en eventuele tekst staat. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht

 

Privacy Statement

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend voor onze bedrijfsvoering gebruikt en nimmer verstrekt aan derden, tenzij dit voor de afhandeling van uw order noodzakelijk is. Alle betalingsmogelijkheden op de site zijn beveiligd

Bestellingen/communicatieVoor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en babies and kids, dan wel tussen Babies and Kids en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Babies and Kids, is Babies and Kids niet aansprakelijk.